Chuyên gia tư vấn bất động sản cao cấp

Chuyên gia tư vấn bất động sản cao cấp

Lâm Võ & các cộng sự là một nhóm chuyên gia tư vấn bất động sản cao cấp có kinh nghiệm từ 5-10 năm trực thuộc Công ty cổ phần bất động sản Khải Hoàn Land. Thế mạnh của chúng tôi là được dẫn dắt bởi đội ngũ chuyên gia 10 năm kinh nghiệm, am hiểu thị trường, am hiểu từng loại hình bất động sản, am hiểu nhu cầu của khách hàng. Cùng với đó kiến thức được trau dồi và không ngừng tích lũy trong suốt 5-10 năm làm việc, am hiểu công nghệ 4.0 trong khai thác & chăm sóc khách hàng. Giúp chúng tôi luôn

Xem thêm

Chuyên gia tư vấn bất động sản cao cấp

Chuyên gia tư vấn bất động sản cao cấp

Lâm Võ & các cộng sự là một nhóm chuyên gia tư vấn bất động sản cao cấp có kinh nghiệm từ 5-10 năm trực thuộc Công ty cổ phần bất động sản Khải Hoàn Land. Thế mạnh của chúng tôi là được dẫn dắt bởi đội ngũ chuyên gia 10 năm kinh nghiệm, am hiểu thị trường, am hiểu từng loại hình bất động sản, am hiểu nhu cầu của khách hàng. Cùng với đó kiến thức được trau dồi và không ngừng tích lũy trong suốt 5-10 năm làm việc, am hiểu công nghệ 4.0 trong khai thác & chăm sóc khách hàng. Giúp chúng tôi luôn

Xem thêm

Chính sách bảo mật

I. THU THẬP THÔNG TIN CÁC NHÂN
Lamvokis sẽ thu thập thông tin của Khách hàng bao gồm: Tên đầy đủ; Địa chỉ liên lạc; Email; Số điện thoại; để thiết lập hồ sơ cá nhân.
Nội dung bao gồm các thông tin khai báo của Khách hàng khi đăng ký trên https://lamvokis.com/
Khi thu thập các thông tin cá nhân của Khách hàng, Lamvokis mong muốn cung cấp những tiện ích thiết thực nhất tới Khách hàng, bảo vệ quyền lợi và đảm bảo tôn trọng sự riêng tư cho Khách hàng. Trong phạm vi điều khoản, Lamvokis cam kết sẽ không bán, cho thuê hay trao đổi dữ liệu thông tin Khách hàng đã thu thập cho các đối tượng nào khác ngoài đối tượng được liệt kê trong Quy chế này.

II. SỬ DỤNG THÔNG TIN CÁ NHÂN
Thông tin thu thập từ Khách hàng được sử dụng trong phạm vi:
- Cung cấp dịch vụ tư vấn cho Khách hàng theo thông tin Khách hàng cung cấp;
- Liên lạc với Khách hàng để cung cấp thông tin sản phẩm khi Khách hàng có nhu cầu tìm hiểu các sản phẩm trên website https://lamvokis.com/. Xác nhận thông tin khi khách hàng có nhu cầu tư vấn
Bảo mật thông tin Khách hàng là ưu tiên hàng đầu của Lamvokis khi thu thập dữ liệu thông tin Khách hàng. 

III. THỜI GIAN LƯU TRỮ THÔNG TIN
1. Lamvokis sẽ lưu trữ thông tin thu thập từ Khách hàng từ thời điểm Khách hàng khai báo thông tin đến khi  Khách hàng ngừng quan tâm.
2. Lamvokis sẽ lưu giữ và sử dụng thông tin của khách hàng khi cần tuân theo nghĩa vụ pháp lý, giải quyết tranh chấp và thực thi các thoả thuận của Lamvokis.
3. Khách hàng cũng có thể rút lại sự đồng ý cho phép thu thập, sử dụng và/hoặc tiết lộ dữ liệu cá nhân của khách hàng mà Lamvokis đang lưu giữ hoặc kiểm soát bằng cách gửi email tại địa chỉ email lamvokhaihoanland@gmail.com, và Tôi sẽ xử lý các yêu cầu này theo Chính Sách Bảo Mật cũng như quy định pháp luật có liên quan.

IV. CAM KẾT BẢO MẬT THÔNG TIN KHÁCH HÀNG
V.1 Chính sách bảo vệ thông tin khách hàng cá nhân
Lamvokis cam kết bảo mật thông tin cá nhân của Khách hàng theo những nội dung sau:
- Cam kết bảo mật tuyệt đối mọi thông tin của Khách hàng bao gồm các thông tin: Tên đầy đủ; Địa chỉ liên lạc; Email; Số điện thoại
- Cam kết không sử dụng, không chuyển giao, không cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ ba nào khác về thông tin cá nhân của Khách hàng khi không có sự cho phép từ Khách hàng ngoại trừ điều khoản khác được quy định trong Quy chế này và theo quy định của Pháp luật;
- Trong trường hợp phát sinh các lỗi kỹ thuật hoặc bị tấn công dữ liệu, Lamvokis có trách nhiệm thông báo cho cơ quan chức năng và Khách hàng trong thời gian 03 ngày kể từ khi có sự cố xảy ra.

Bản quyền © 2019 All Rights Reserved

Design by SubiWeb.com

 Hotline : 08.1801.1800

 Mail: lamvokhaihoanland@gmail.com

08.1801.1800